2014-11-10 19:05 #0 av: Moalinn

Upphovsrättslagen innebär att man inte får använda andras material utan upphovsmannens tillstånd.

Upphovsrättslagen till litterära och konstnärliga verk handlar om att skaparen bakom verket har ensamrätt. Det vill säga att upphovsmannen har ekonomisk och kan äga en ideell rätt.

Det ekonomiska innebär att upphovsmannen har rätt till ekonomisk ersättning för sitt verk. Personen har också rätt att få skadestånd om någon bryter mot lagen. En upphovsman kan också ge ifrån sitt verk gratis men det påverkar inte dennes ideella rättighet. Ideell rätt innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli nämnd som upphovsman.

Upphovsrätten på  ett verk försvinner inte efter upphovsmannens bortgång utan gäller 70 år efter dennes dödsår. Den som får upphovsrätten till verket genom gåva, testamente eller arv efter upphovsmannens död har ensamrätten att bestämma över verket. Om en fotografisk bild, som inte betraktas som ett fotografiskt verk, är skyddat i 50 år efter året bilden skapades.

För att ett alster ska anses som verk måste det visa originalitet som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande.

Källor:
Wikipedia
Riksdagen
Sfoto